Sôi động ngày hội Team Building và Kỷ niệm 16 năm thành lập & phát triển Excellence Spa

Ngày 31/7, tại khu resort cao cấp phía Tây Hà Nội – Hoàng Long Resort – Thạch Thất, đại gia đình Excellence Spa đã cùng tổ chức ngày hội Team Building và Kỷ niệm 16 năm thành lập & phát triển Excellence Spa. Chương trình có sự tham gia của toàn bộ Ban lãnh đạo…