Sinh nhật khó quên tại Exccellence

“Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhât. Một hai ba ta cùng thổi tắt nến, happy birthday, happy birthday to you…” Chiếc bánh sinh nhật đầu tiên bạn nhận là  khi nào ? 1 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi hay…mấy chục tuổi đầu. Ở cái tuổi mà người ta chả buồn đếm tuổi của mình nữa…cái tuổi…