Bác Sĩ/ Giám Đốc Bùi Tuyết Mai và tập thể nhân viên Excellence Spa

Bác Sĩ/ Giám Đốc Bùi Tuyết Mai và tập thể nhân viên Excellence Spa