Nào! Chúng ta hãy sẵn sàng tiếp đến thực phẩm thứ 3: Gạo lứt: Những phụ nữ có ý định giảm cân sau khi sinh thì gạo lứt được coi là một thần dược.

Nào! Chúng ta hãy sẵn sàng tiếp đến thực phẩm thứ 3: Gạo lứt: Những phụ nữ có ý định giảm cân sau khi sinh thì gạo lứt được coi là một thần dược.