"Em xin lỗi chị, nhưng ở Excellence Spa chúng em không nhận tiền tip ạ"

Excellence Spa không nhận tiền Tip

You are here:
Facebook chat