Excellence Spa trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tỉnh Yên Bái

Excellence Spa trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tỉnh Yên Bái