Cảm nhận của khách hàng

Cảm nhận của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ Chải thông kinh lạc

Câu chuyện chia sẻ của chị Đặng Hồng Thủy đã làm dịch vụ Chải thông kinh lạc tại Excellence Spa cơ sỏ Đỗ Quang “CHỈ SAU 1 BUỔI LÀM DỊCH VỤ TẠI EXCELLENCE SPA TÔI ĐÃ CÓ CẢM NHẬN KHÁC HOÀN TOÀN” chị Đặng Thị Hồng Thủy chia sẻ cảm nhận của khách hàng. Chị…