Bs. Bùi Tuyết Mai - C.E.O Excellence Spa phát biểu đầy xúc động trong buổi lễ khai trương

Bs. Bùi Tuyết Mai – C.E.O Excellence Spa phát biểu đầy xúc động trong buổi lễ khai trương