Sự Thần Kỳ Của Kinh Lạc

Ở bài viết phần 1 Kinh Lạc Và Sức Khỏe , chúng ta đã có một bức tranh tổng thể về kinh lạc với cơ thể con người. Trong phần này, tôi và bạn sẽ đi sâu khám phá những chức năng, năng lực, tác dụng của kinh lạc. Khoa học đã chứng minh rằng kinh lạc…

Kinh lạc và sức khỏe

Kinh Lạc Và Sức Khỏe

Từ xưa đến nay, sức khỏe luôn là một trong những vấn đề được con người quan tâm nhất. Song trên thực tế, rất nhiều người có tiền của, địa vị, dùng những loại thuốc đắt tiền, nằm ở bệnh viện cao cấp, mời những bác sĩ nổi tiếng nhất … nhưng vẫn không thoát…