4 Điều Kiện Quan Trọng Trong Điều Dưỡng Kinh Lạc – Phần 1: Không Khí

Otto Warburg là người đầu tiên phát hiện “tế bào ung thư được sản sinh do cơ thể thiếu oxy”. Phát hiện này đã đem lại cho ông giải Nobel y học năm 1931. Tuy không khí và nước là hai vật chất cơ bản nhất trong tổ chức cơ thể người, nhưng trong công…