Anh Nguyễn Việt Hòa

Chị Phạm Thị Quỳnh

Tập thể cán bộ nguồn của Excellence Spa tại buổi học tập giá trị văn hóa doanh nghiệp

Tập Thể Excellence Spa Đỗ Quang Chúc Mừng Sinh Nhật Chị Bùi Tuyết Mai

Chị Bùi Tuyết Mai thổi nến trong buổi tiệc sinh nhật bất ngờ do cơ sở Hoàng Cầu tổ chức

Excellence Spa Giảng Võ chúc mừng sinh nhật chị Mai

Phòng truyền thống